holismen.dk  
Solsystemet Solen Merkur Venus Jorden Mars Jupiter Saturn Uranus Neptun Pluto


Europa

Europa er en interessant måne med specielle karaktertræk. Europa har næsten ingen kratere (kun tre større end 5 km i diameter er observeret) og den har en næsten glat overflade uden højdedrag og dale. Til gengæld er overfladen ridset af utallige lange næsten lige linier. Europa har sandsynligvis en 5 km tyk isskorpe ovenpå et ocean der måske er 50 km dybt. Det ridsede udseende kan være opstået ved, at tidevandskræfter har trukket i Europa og derved knækket isskorpen, revnerne er senere frosset til og har givet det stribede udseende.

Europa har en metallisk kerne af jern og nikkel og udenpå den en kappe af klippemateriale. Herpå et lag vand og øverst en iskappe. Det er dog ikke sikkert, at der er flydende vand på Europa i dag, men der har været det i nær fortid.

Da der eventuelt har været eller er vand på Europa, må man spørge om der kan være eller har været liv på den. De primære ingredienser for at liv kan opstå, vand, varme og organiske forbindelser fra meteorer og kometer, er til stede. Vandet på Europa er dels rent vand og dels vand med et indhold af forskellige mineraler.

 

Europa Statistik

Masse (kg) 4,8e+22
Masse (Jorden = 1) 8,0321e-03
Radius ved ækvator (km) 1.569
Radius ved ækvator (Jorden = 1) 2,4600e-01
Middel vægtfylde (g/cm³) 3,01
Middelafstand fra Jupiter (km) 670.900
En rotation om sig selv (dage) 3,551181
En rotation om solen (dage) 3,551181
Middel omdrejningshastighed (km/sek) 13,74
Bane excentricitet 0,009
Banens hældning (grader) 0,470
Ækvatorial undvigelseshastighed (km/sek) 2,02
Albedo 0,64
Størrelse (Vo) 5,29
Middel overfladetemperatur (ºC)

Til toppen af siden

©Lene Christensen      E-mail