holismen.dk  
Solsystemet Solen Merkur Venus Jorden Mars Jupiter Saturn Uranus Neptun Pluto


Ganymedes

Med en diameter på 5.262 km er Ganymedes Jupiters største måne og den største måne i vores solsystem. Hvis Ganymedes drejede rundt om Solen i stedet ville den blive klassificeret som en planet. Ganymedes består sandsynligvis af en kerne af klippemateriale med en kappe af vand/is og en skorpe af is og klippemateriale. Den lave tæthed på 1,94 gm/cm³ indikerer at kernen optager ca. 50% af månens diameter.

Ganymedes har ingen kendt atmosfære, men der er dog målt ozon på overfladen. Mængden af ozon er lille i forhold til Jorden. Ozon dannes som ladede partikler fanget i Jupiters magnetfelt, de falder som regn ned på Ganymedes. Når de ladede partikler trænger ned i isen bliver vandpartiklerne forstyrret og det fører til ozon produktion. De kemiske processer tyder på, at Ganymedes har en tynd atmosfære der indeholder ilt, som den der findes på Europa. Temperaturen om dagen ligger mellem -110 og -150 ºC.

Ganymedes har haft en kompleks geologisk historie. Der findes bjerge, dale, kratere og lavastrømme. Overfladen er spættet med lyse og mørke regioner. Især i de mørke områder er der mange kratere. De lyse områder viser et terræn, der er gennemskåret af højderygge og dale. Disse træk danner et komplekst mønster af få hundrede meter brede og flere tusinde kilometer lange striber. Det bakkede landskab blev dannet senere end de mørke kraterdækkede områder. Bakkelandskabet er måske opstået ved tektoniske processer.

 

Ganymedes Statistik

Masse (kg) 1,48e+23
Masse (Jorden = 1) 2,4766e-02
Radius ved ækvator (km) 2.631
Radius ved ækvator (Jorden = 1) 4,1251e-01
Middel vægtfylde (g/cm³) 1,94
Middelafstand fra Jupiter (km) 1.070.000
En rotation om sig selv (dage) 7,154553
En rotation om solen (dage) 7,154553
Middel omdrejningshastighed (km/sek) 10,88
Bane excentricitet 0,002
Banens hældning (grader) 0,195
Ækvatorial undvigelseshastighed (km/sek) 2,74
Albedo 0,42
Størrelse (Vo) 4,61

Til toppen af siden

©Lene Christensen      E-mail