holismen.dk  
Solsystemet Solen Merkur Venus Jorden Mars Jupiter Saturn Uranus Neptun Pluto


Io

Io er en af de mest usædvanlige måner i vores solsystem. At der var aktive vulkaner på Io var en af de mest uventede opdagelser i udforskningen af Jupiter. Det var første gang, at det blev observeret på et andet legeme end Jorden. Voyager opdagede udbrud fra ni vulkaner. Der er bevis for, at andre udbrud forekom mellem besøgene af Voyager rumfartøjerne. Skyer fra vulkanerne strækker sig mere end 300 km op over overfladen. Materiale bliver udslynget med op til en kilometer pr. sekund. Io (1.821 km) er omtrent på størrelse med vores egen måne (1.738 km).

Io's vulkaner er tilsyneladende opstået i forbindelse med opvarmning af månen ved tidevandskræfternes virken. Io bliver trukket ud af sin bane af Europa og Ganymedes og igen trukket tilbage af Jupiter. Dette træk og skub fænomen resulterer i voldsomme tidevandskræfter, der påvirker overfladen i op til 100 meters dybde.

Temperaturen på Io's overflade er ca. -143ºC, men i områder med vulkansk aktivitet, er der målt store varme pletter med omkring 17ºC. Videnskabsfolk tror, at de varme pletter kan være lavasøer, som dog ikke er flydende ved den lave temperatur.

Io består hovedsageligt af klippe med meget lidt jern. Io har en metallisk kerne (jern og nikkel), som er dækket af en klippeskal. Klippen består af silikater. Oven på klippen ser det ud til at nogle områder er dækket af svovl og af svovldioxid sne.

Io er lokaliseret i et bælte med voldsom stråling, hvor elektroner og ioner er fanget i Jupiters magnetfelt. Når magnetosfæren roterer med Jupiter og den stryger forbi Io, trækker den omkring 1.000 kg materiale pr. sekund væk fra månen. Materialet danner en doughnutformet sky af ioner som gløder i ultraviolet lys. De tunge ioner bevæger sig udad og deres tryk påvirker Jupiters magnetosfære mere end dobbelt så meget som forventet. Nogle af de mere energetiske svovl- og iltioner falder langs det magnetiske felt ind i planetens atmosfære og resulterer i aurora (nordlys).

Io virker som en elektrisk generator som den bevæges gennem Jupiters magnet felt, den udvikler 400.000 Volt tværs over dens diameter og danner en elektrisk spænding på 3 millioner Ampere, som strømmer langs magnetfeltet til planetens ionosfære.

Io Statistik

Masse (kg) 8,94e+22
Masse (Jorden = 1) 1,4960e-02
Radius ved ækvator (km) 1.815
Radius ved ækvator (Jorden = 1) 2,8457e-01
Middel vægtfylde (gm/cm³) 3,55
Middelafstand fra Jupiter (km) 421.600
En rotation om sig selv (dage) 1,77
En rotation om solen (dage) 1,77
Middel omdrejningshastighed (km/sek) 17,34
Bane excentricitet 0,004
Banens hældning (grader) 0,040
Ækvatorial undvigelseshastighed (km/sek) 2,56
Visuel geometrisk albedo 0,61
Størrelse (Vo) 5,02
Middel overfladetemperatur (ºC) -143

Til toppen af siden

©Lene Christensen      E-mail