Til forsiden Astrologi Krystaller Mennesket Tarotkort Symboler De syv stråler E-mail

 

Mennesket
 
Kroppen
Æterlegemet
Astrallegemet
Mentallegemet
Sjælen
 
Centrene
Rodcentret
Haracentret
Solarplexus
Hjertecentret
Halscentret
Pandecentret
Kronecentret

 

 

Menneskets energilegemer

Udover den fysiske krop har mennesket et usynligt energilegeme, en aura, der indeholder meridianbaner, centre og legemer. Den fysiske krop er forbundet til den usynlige aura via nervesystemet og de endokrine kirtler (hormonkirtlerne). Det er auraen der styrer den fysiske krop og bestemmer om vi er raske eller syge. Det fritager os selvfølgeligt ikke fra at spise sundt)

Aura betyder udstråling. Auraen består af ganske fine partikler der vibrerer. Jo finere de er, jo hurtigere vibrerer de. Når man ser en aura som farver omkring en person er det disse vibrationer der giver de forskellige farver. 

Mange mennesker kan se og føle aura. Hvis man forstår hvad det er man ser og føler, kender man det menneskes kvaliteter og blokeringer. Det er ikke altid at to forskellige personer ser det samme, det skyldes sikkert at det er forskellige "bølgelængder" de stiller ind på (ligesom når man stiller ind på forskellige fjernsynsprogrammer). De kan derfor begge have ret.

En aura er ikke tredimensionel som den verden vi ellers lever i. Den indeholder mange flere dimensioner, det er
derfor svært at tolke det man ser i forhold til vores verden.

Auraen er opdelt i flere forskellige lag med hver sit svingningsniveau, det æteriske, det astrale, det mentale og sjælen.

Det æteriske legeme
Den fysiske krop er gennemtrængt af det æteriske legeme, det følger kroppens facon, men rækker ca. 5 cm ud over hudoverfladen. Det æteriske legemes hovedopgave er at modtage livsenergi fra solen (ultraviolet og infrarød stråling) og æterisk energi fra den mad vi spiser. Det skal oplagre energien og  viderefordele det ud i kroppen. Når æterlegemet holder op med at modtage livsenergi dør den fysiske krop. Energien i æterlegemet strømmer rundt i meridianbanerne.

Centrene
I det æteriske legeme er der 7 store energicentre, ckakraer (sanskrit: chakra=hjul). Centrene overfører energi fra menneskets forskellige bevisthedsniveauer (følelse, tanke og sjæl). Ses centret forfra ligner det et hjul, ses det fra siden ligner det en roterende skypumpe. De vibrationer der er i de forskellige centre skaber hver deres farve. Centrene forsyner hver sit område i kroppen med følelser og bevidsthed gennem nerve- og hormonsystemet.

Det astrale legeme
Det astrale legeme eller følelseslegemet er æggeformet og gennemtrænger den fysiske krop og æterlegemet. Astrallegemet rækker ca. 30-50 cm ud over kroppen. Astrallegemet indeholder vores følelser, så som forelskelse, venlighed, lyst, begær, hengivenhed, misundelse, jalousi, had, angst, grådighed, skyld osv. Hvis man ser nøje på følelserne, kan man se at de kan koges ned til kun to grundfølelser, nemlig tiltrækning og frastødning eller kærlighed og angst. Det er den astrale aura der er vores drivkraft, det er den der fortæller os "det vil jeg have" eller "det vil jeg ikke have". Når vi kan mærke en persons udstråling er det den astrale aura vi sanser.

Det mentale legeme
Det mentale legeme eller tankelegemet er delt i to, et logisk og et kreativt tænkende legeme. Det består dels af et legeme af gyldent netværk der følger kroppens linier omtrent som æterlegemet og dels af et æggeformet gyldent legeme, der omtrent følger udbredelsen af astrallegemet. Mentallegemet bestemmer vores tankeverden. Mange mennesker bruger kun den del af mentallegemet der ligger lige omkring hjernen, men de fleste oplever indimellem glimt af højere bevidsthed, det er når de får en "a ha" oplevelse.

Personligheden
Personligheden er et sammensurium af det astrale og det mentale legeme. Det er det vi viser udad til. Ofte er personligheden meget forskellig fra sjælen. Vores livsopgave, i alle liv er, at få personligheden til at ligne sjælen. Når det er sjælens kvaliteter vi viser verden, er vores mission på Jorden lykkedes.

Sjælen
Sjælen er stedet, hvor vores sande jeg bor. Den indeholder de evner og kvaliteter, som vi er født med f.eks. uselvisk kærlighed, viljestyrke, tålmodighed, generøsitet, intuition, indlevelsesevne og samarbejdsevne. Når vi er i kontakt med sjælen, føler vi os fredfyldte, opløftede og i harmoni med verden omkring os og vi har modet og styrken til at give os i kast med næsten umulige opgaver, og få dem til at lykkes. Sjælen kan kun indeholde positive ting.

Ånden
Vores ånd er monaden, den er det højeste princip i mennesket. Monaden er det guddommelige frø der blev sået for meget, meget lang tid siden. Den er en del af Gud og man kan sige, at vi dermed er Guds fysiske manifestation på Jorden. Kontakt til monaden er endnu uden for det almindelige menneskes rækkevidde, den er derfor ikke behandlet yderligere her.

Udover de her nævnte auraer findes mellem sjælen og monaden endnu to legemer, Buddhi og Atma, de er på nuværende tidspunkt kun kim i de fleste mennesker og er derfor ikke taget med i den her beskrivelse.

Oversigt over menneskets opbygning

Fysisk krop Vores krop består af milliarder af levende celler, der konstant bliver udskiftet med nye. For at bevare sundheden, skal vi have tilført den rette mængde og type af nye byggesten igennem kosten.
Centrene 7 store energicentre (ckakraer). Centrene er overfører energi fra menneskets forskellige bevidsthedsniveauer (følelse, tanke og sjæl).
Æterlegemet Det æteriske legeme, følger kroppens facon, men rækker ca. 5 cm ud over huden. Det æteriske legemes hovedopgave er at modtage og fordele livsenergi fra solen.
Astrallegemet Det astrale legeme eller følelseslegemet er æggeformet og gennemtrænger den fysiske krop og æterlegemet og det rækker ca. 30-50 cm ud over kroppen
Mentallegemet Det mentale legeme eller tankelegemet er kugleformet og ligger omkring hovedet med den underste del gående igennem hjertet og siderne gennem skulderpunkterne.
Sjælen Sjælen er stedet hvor vores sande jeg bor. Den indeholder de evner og kvaliteter som vi er født med.
Buddhi Ikke udviklet
Atma Ikke udviklet
Monaden Vores åndelige ophav.

Litteratur

©Lene Christensen